Centric’s maatregelen coronavirus (Covid-19)

Aangezien COVID-19 (coronavirus) wereldwijd blijft uitbreiden, heeft Centric maatregelen genomen om de continuïteit van onze dienstverlening en gezondheid van onze medewerkers en relaties te waarborgen.

Centric heeft sinds half februari zijn Business Continuity Management Pandemieplan geactiveerd. Naast het volgen van de mandaten van de overheid, baseren wij onze maatregelen op de aanbevelingen van de Nationale Veiligheidsraad en FOD Volksgezondheid in België. Wij maken bovendien gebruik van ‘Interim Guidance for Businesses and Employers to Plan and Respond to Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)’ van de Amerikaanse Centers for Disease Control and Prevention (CDC).

Continu kijken wij welke aanpassingen in onze dagelijkse bedrijfsvoering noodzakelijk zijn. Sinds eind februari hebben wij uitgebreide hygiënemaatregelen getroffen en hebben wij diverse organisatorische maatregelen doorgevoerd, waaronder een verbod op zakelijke vliegreizen, de verplichting om zo veel mogelijk vanuit huis te werken, stimulering van virtuele vergaderingen en annulering van evenementen en opleidingen die wij organiseren.

Met deze maatregelen draagt Centric bij aan de veiligheid van onze medewerkers en de continuïteit van onze bedrijfsprocessen en die van onze relaties.