Centric ziet omzet stijgen dankzij focus op kernactiviteiten

In 2018 plukte Centric de vruchten van de strategie die het IT-bedrijf in 2015 inzette: focussen op de kernactiviteiten, de transitie naar de cloud en intensievere internationale samenwerking. Dit heeft geleid tot aansprekende projecten en nieuwe binnen- en buitenlandse klanten.

In 2018 zijn opnieuw belangrijke stappen gezet in de transitie naar de cloud en we kijken met vertrouwen naar de toekomst. De omzet over 2018 bedraagt 490 miljoen euro, een stijging van bijna vijf procent ten opzichte van 2017. Het resultaat van de operationele activiteiten is in 2018 met 10 procent gestegen ten opzichte van een jaar eerder. De EBIT is gedaald doordat in 2017 sprake was van enkele incidentele baten en bedraagt 24 miljoen euro (2017: 27,5 miljoen euro). De solvabiliteit van 59 procent onderstreept de financiële stabiliteit van de onderneming.

Uitbouw activiteiten binnen focusgebieden

In 2018 hebben we onze posities in de retail-, financiële en publieke sector in lijn met onze strategie verder uitgebouwd. Deze versteviging is belangrijk voor onze toekomst, want Centric investeert continu voor eigen rekening en risico in de ontwikkeling en innovatie van producten en diensten voor klanten in deze markten. Voldoende marktaandeel en groeipotentie zijn nodig om dit te laten renderen. Dit was ook de aanleiding om begin 2019 onze softwareoplossingen voor woningcorporaties over te doen aan een partij voor wie de corporatiesector wel een kernmarkt is.

Dienstverlening met meer toegevoegde waarde

Op het gebied van infrastructuur hebben we onze klanten meegenomen naar nieuwe proposities: van detachering naar managed services, van reselling- en implementatiepartner van hardware naar aanbieder van cloudoplossingen: dienstverlening waarbij Centric nog meer toegevoegde waarde biedt. Een belangrijke stap in deze transitie was de verkoop van onze reseller-activiteiten. Het aandeel recurrent business is door deze ontwikkeling verder vergroot, wat een belangrijke basis is voor de continuïteit die de klanten en medewerkers van Centric gewend zijn.

Internationale groei

Internationaal richt Centric zich op de uitbouw van de activiteiten in de retailsector, staffing services en IT Outsourcing. De intensieve internationale samenwerking en groei in deze aandachtsgebieden leidden in 2018 onder meer tot de start van de dienstverlening aan de eerste outsourcingsklanten in Scandinavië en de opening van een nieuwe vestiging in Litouwen. Het team in Litouwen werkt onder meer nauw samen met de service desk-teams in de andere Centric-landen bij het ondersteunen van klanten die internationaal actief zijn.

Meer achtergrondinformatie over de ontwikkelingen bij Centric? Lees dan het publieksverslag.