Centric connect.engage.succeed

Centrics resultat steg

Gouda, den 29 april 2015

2014 var ett framgångsrikt år för Centric. Resultatet steg med 16 procent till 15,5 miljoner € trots att omsättningen sjönk med 3 procent och blev 494 miljoner €.
     

En stor del av omsättningens minskning kan tillskrivas den norska kronans växelkurs.

(x 1.000)
2014
2013

Omsättning

 € 494,473

 € 511,345

EBIT

 €   19,180

 €  17,809

Resultat efter skatt

 €   15,548

 €  13,331

Tillsammans med Centrics fördjupade IT-kompetens och många års erfarenhet av specifika industriprocesser så skiljer sig företaget från traditionella IT-leverantörer och andra tjänsteleverantörer. För att kontinuerligt ge service till kunderna så räknar Centric med utveckling på utvalda målgrupper på marknaden. År 2014 ledde detta till att Centric både uppgraderade och utökade sin portfölj.

Höjdpunkter för 2014

I linje med tillväxtstrategin, såg man 2014 ett tydligt fokus på den internationella expansionen av leveranskedjan och IT-outsourcingtjänster. Liksom tidigare år var Centrics resultat 2014 utmärkta gällande kundnöjdhet inom IT-outsourcing: i den årliga branschstudien som genomförts av forskningsinstitutet Giarte gällande utförande av IT-tjänster i Nederländerna, fick Centric högsta poäng för End User Management. Centric använder dessa erfarenheter i den internationella expansionen av denna verksamhet.

Bortsett från det, förstärktes Nederländernas affärsprocess inom outsourcing samtidigt som investeringarna gick in ytterligare utveckling av produkter och tjänster för Centrics strategiska målgrupper.

Internationellt samarbete inom mjukvaruutveckling

Den viktigaste uppgiften för den nyutnämnde IT-chefen är att länka de tekniska utvecklingarna både inom och utanför företaget och att öka innovationskraften ytterligare. För att kunna möta utmaningarna på arbetsmarknaden är det avgörande att Centric fortsätter att skapa och utveckla sina interna och internationella samarbeten inom området mjukvaruutveckling.

Utsikter för 2015

Kunder inom den offentliga sektorn, logistik och distribution, bostäder, hälsovård och finans förlitar sig på den expertis som Centric framgångsrikt omsätter till produkter och tjänster som gör skillnad för dem. Centric väljer en övergång där organisationen anpassar lösningarna för generiska områden så som HR & löner, IT-outsourcing, affärsprocesser och bemanningstjänster med affärsprocesserna i de olika segmenten.

Molnet

Fler och fler företag förlitar sig på molnet. Fördelarna är tydliga: åtkomst när som helst och var som helst, betala per användning och ingen teknisk förvaltning. Efterfrågan på hårdvara avtar, samtidigt som efterfrågan på applikationer och data som kan nås via molnet är skyhöga. År 2015, räknar Centric med att använda och fortsätta öka den befintliga erfarenheten med migrationsprojekt till hybriden, privata eller offentliga moln. Ovanpå det kommer innovationsprogrammet för några av mjukvaruprodukterna expandera ytterligare under 2015.