Centric connect.engage.succeed

Öka din effektivitet och kundnöjdhet med smart IT för detaljhandeln.

Våra branschledande software och IT-tjänster hjälper återförsäljare att arbeta mer effektivt och uppnå högre kundnöjdhet.

Omnichannel Retail SuiteOmnichannel Retail Suite

 Managed Services for RetailManaged Services for Retail

Locus WMS RetailLocus WMS Retail 

Logistic Platform RetailLogistic Platform Retail