Centric connect.engage.succeed

Centrics årsredovisning för 2017

den 5 april 2018

Centric har publicerat sin webbaserade årsredovisning för 2017. Olika kunder, bland annat staden Amsterdam, De Goudse, Ziggo och det svenska företaget NetOnNet, berättar om sitt samarbete med Centric under det gångna året.
     


Högre kvalitet hos försäljningen

Centric är mycket nöjda med resultatet för 2017. Året avslutades med ett försäljningsresultat på 468 miljoner euro, en ökning med 4 procent jämfört med siffran för 2016. EBIT (rörelseresultatet) ökade en aning till 27,5 miljoner euro (2016: 26,5 miljoner euro). Därutöver är omläggningen av huvudinriktningen mot molnlösningar och långsiktiga kontrakt – tjänster där Centric har ett ansenligt mervärde att erbjuda – en positiv trend.

Strategiskt fokus och internationell tillväxt

Ett strategiskt fokus på den offentliga sektorn och den finansiella sektorn i Nederländerna samt på den internationella försörjningskedjan bidrar till vårt företags stabilitet och kontinuitet. Samma sak gäller det intensiva internationella samarbetet och tillväxten för våra bemanningstjänster och vår utkontraktering av IT-verksamhet.

Förbättrad kontinuitet genom programhantering i molnet

Våra medarbetares breda expertis och deras engagemang för att se våra kunder nå framgångar ger Centric en stor fördel jämfört med andra företag. Denna kombination hjälper oss dessutom att bygga ut våra lösningar, inklusive vårt hybridmoln, som ger tillgång till våra egna program och våra kunders program och deras kontorsmiljöer. Genom att hantera kundernas verksamhetskritiska infrastruktur och program i molnet kan vi garantera optimal kontinuitet och kvalitet.

Klicka här för att gå till årsredovisningen

Centrics årsberättelse för 2017