Centric connect.engage.succeed

Great Place To Work

Centric är stolta över att vara certifierade av Great Place to Work (GPTW). Certifieringen är ett kvitto på att våra medarbetare trivs och upplever organisationen som en utmärkt arbetsplats. Vi ser också certifieringen som ett bevis på att systematiskt arbete med företagskultur och medarbetarengagemang fungerar.