Centric connect.engage.succeed

AAA – Högsta kreditvärdighet

Det högsta kreditbetyg ett aktiebolag kan få är AAA. Bland annat krävs att företaget omsätter mer än 2 miljoner, har varit verksamt i minst 10 år och har nyckeltal som är väsentligt över branschens genomsnitt. 

Kreditratingen baseras på olika delomdömen om ett företag. Det är kombinationen av delomdömena som fastställer aktuell rating för ett företag.

Delomdömena är olika uppbyggda beroende på företagsform eftersom den tillgängliga informationsmängden skiljer sig.

De fyra delomdömena är:

  • Ålder/verksamhet
  • Ägare/ledning
  • Ekonomi
  • Betalningsförmåga

Därför är det viktigt med ett högt kreditbetyg

Vi är mycket stolta över vårt höga kreditbetyg. Det bygger på Bisnodes (före detta Soliditets) kreditvärderingssystem som är världens äldsta och mest ansedda. Systemet betygssätter ett företags betalningsförmåga utifrån en mängd beslutsregler. Att driva ett kreditvärdigt företag kräver tid, engagemang och hårt arbete. Vi hoppas att du inser värdet av att anlita, handla från eller samarbeta med ett kreditvärdigt företag. 

Läs mer på Soliditets webbplats.

AAA