Centric connect.engage.succeed

Senior Javautvecklare för kund via Ramavtal

Ort:
Uppsala
Arbetsform:
Underkonsult
Område:
Programmer
Arbetstid:
40 h
Publiceringsdatum:
2019-05-10
     

Arbetsuppgifter

Uppdraget avser konsulttjänst inom området:<br />‐ Applikations‐ och systemutveckling samt systemförvaltning<br /><br />Konsulterna ska agera:<br />Systemutvecklare i förvaltning och utvecklingsprojekt inom kvalitetsregister och kvalitetsregisterplattform<br /><br />Konsulterna <strong>ska bland annat</strong>:<br />- refaktorera befintliga applikationer<br />- öka deras modularitet, testbarhet och stabilitet<br />- nyutveckla<br /><br />&nbsp;

Din profil och kvalifikationer

Konsulterna <strong>ska</strong> ha flera års erfarenhet av Java<br />Konsulterna <strong>ska</strong> ha kompetensnivå 4 eller motsvarande för efterfrågade tjänster.<br />Konsulterna <strong>ska</strong> ha erfarenhet av att jobba som i agila utvecklingsteam och goda kunskaper i tex Scrum eller Kanban<br />Konsulterna <strong>ska</strong> ha erfarenhet av Spring, JPA/Hibernate, Javascript, CSS, jQuery, SQL<br />Konsulterna <strong>ska</strong> ha erfarenhet av utveckling av kvalitetsregister och&nbsp; kvalitetsregisterplattformar<br />Konsulterna <strong>ska</strong> ha erfarenhet av arbete med QREG 5 eller OpenQreg<br />Konsulterna <strong>ska</strong> ha erfarenhet av systemutveckling inom hälso- och sjukvårdsdomänen<br />Konsulterna <strong>ska</strong> ha erfarenhet av Maven, Git, Tomcat<br />och Apache Wicket.<br />&nbsp;

Vad vi erbjuder

Du blir underkontrakterad via Centric mot kunden.&nbsp;
Roger Kårsjö<br />roger.karsjo@centric.eu<br />0704-649889
     
Ort:
Uppsala
Arbetsform:
Underkonsult
Område:
Programmer
Arbetstid:
40 h
Publiceringsdatum:
2019-05-10


Arbetsuppgifter

Uppdraget avser konsulttjänst inom området:<br />‐ Applikations‐ och systemutveckling samt systemförvaltning<br /><br />Konsulterna ska agera:<br />Systemutvecklare i förvaltning och utvecklingsprojekt inom kvalitetsregister och kvalitetsregisterplattform<br /><br />Konsulterna <strong>ska bland annat</strong>:<br />- refaktorera befintliga applikationer<br />- öka deras modularitet, testbarhet och stabilitet<br />- nyutveckla<br /><br />&nbsp;

Din profil och kvalifikationer

Konsulterna <strong>ska</strong> ha flera års erfarenhet av Java<br />Konsulterna <strong>ska</strong> ha kompetensnivå 4 eller motsvarande för efterfrågade tjänster.<br />Konsulterna <strong>ska</strong> ha erfarenhet av att jobba som i agila utvecklingsteam och goda kunskaper i tex Scrum eller Kanban<br />Konsulterna <strong>ska</strong> ha erfarenhet av Spring, JPA/Hibernate, Javascript, CSS, jQuery, SQL<br />Konsulterna <strong>ska</strong> ha erfarenhet av utveckling av kvalitetsregister och&nbsp; kvalitetsregisterplattformar<br />Konsulterna <strong>ska</strong> ha erfarenhet av arbete med QREG 5 eller OpenQreg<br />Konsulterna <strong>ska</strong> ha erfarenhet av systemutveckling inom hälso- och sjukvårdsdomänen<br />Konsulterna <strong>ska</strong> ha erfarenhet av Maven, Git, Tomcat<br />och Apache Wicket.<br />&nbsp;

Vad vi erbjuder

Du blir underkontrakterad via Centric mot kunden.&nbsp;
Roger Kårsjö<br />roger.karsjo@centric.eu<br />0704-649889
Ansök nu