Centric connect.engage.succeed

Låt oss göra hela jobbet

Centric levererar drift, support och övervakning av kundens utrustning och applikationer. Vi erbjuder en ”IT-avdelning” som tar ett ansvar för verksamhetens totala IT-driftsmiljö. Tjänsterna sträcker sig från support via Service Desk för den enskilde slutanvändaren, till drift som omfattar infrastruktur, applikationer och nätverk.

Unikt koncept

Centric har en unik affärsmodell där företagets olika affärsområden samverkar för att stödja varandra inom rekrytering, kompetensutveckling och kompetensförsörjning. Detta gör att vi kan erbjuda våra kunder flexibla och skalbara lösningar till konkurrenskraftiga villkor.