Centric connect.engage.succeed
The Power of Peoplecentricity | Låt oss göra hela jobbet

En framtidssäker IT-miljö

IT-utvecklingen sker i ett allt högre tempo. Detta gör din IT-miljö alltmer komplex. IT bidrar direkt till framgången för din organisation. Din IT-miljö måste fungera bra, vara flexibel och alltid vara tillgänglig.

Förvaltningen blir svårare och samtidigt viktigare. Det är därför många organisationer väljer att lämna hela IT-förvaltningen till Centric. När du lägger ut förvaltningen av din IT-infrastruktur till Centric, har du också mer tid över för ditt eget arbete.

Kontakta oss
Vara kunder
The Power of Peoplecentricity | Låt oss göra hela jobbet
Managed Services
Service Desk
Field Services
Läs mer

Centrics årsredovisning för 2018

den 9 april 2019

Under 2018 skördade Centric frukten av den strategi som IT-företaget lanserade 2015.