Centric connect.engage.succeed

Partner Network

Många företag har insett betydelsen av att hyra in rätt konsult med, i många fall, specialistkompetens för deras projekt. Att hitta just den kompetens som behövs i det stora utbudet av kompetenta konsultbolag och egenföretagare är ett digert arbete för det köpande företaget. Detta kan vi på Centric hjälpa till med genom vårt affärsområde Partner Network som enbart arbetar med förmedling av erfarna specialister inom IT. Konsulter som är anställda hos IT-konsultbolag, är enmanskonsulter eller har valt att jobba som egenanställda.

Konsultförmedling

Som konsultförmedlare erbjuder vi en opartisk urvalsprocess och kan därigenom säkerställa att de konsulter vi levererar har efterfrågad kompetens. Genom att använda vårt Partnernätverk kan vi snabbt hitta rätt resurs och genom konkurrensutsättning kan vi även sänka kostnaden.

Vi tror på personliga relationer och har därför regelbundna möten med både kund och underkonsulter. Det är alltid samma person som träffar det köpande företaget som sedan sköter processen med att hitta rätt IT-konsult. Det ökar båda hastigheten och träffsäkerheten.

Vi arbetar efter en transparent modell där relationer och ekonomiska överenskommelser redovisas öppet för alla parter i en aktuell affär. För oss är det viktigt att alla parter känner sig som vinnare vid en affär.

Oberoende

Vi är oberoende konsultförmedlare och anser att det alltid finns två kunder till oss i en affär, det beställande företaget och det levererande IT-konsultbolaget. Vi är mycket måna om att bådas intressen och tillgångar ska komma till nytta men vi väljer inte sida. Vi vill behålla vårt oberoende.

Outsourcing av konsultinköp

Vi kan även ta hand om ett företags hela konsulthantering. Allt ifrån kravhantering, urval, intervjuer, referenstagning och avtalsskrivning. Vi hanterar all tidrapportering och fakturering och levererar vecko- eller månadsvis statistik på konsultkostnader fördelade på respektive projekt.

Partnernätverk

Det nätverk av IT-konsultbolag och enmanskonsulter som Centric värnar så mycket om är ständigt under uppbyggnad. De som önskar att jobba i egen regi men inte vill sköta fakturering och bokföring själv kan vi hyra in som egenanställda via samarbetspartners. Självklart är medlemskapet i vårt nätverk kostnadsfritt. Efter ett personligt möte med någon av våra konsultförmedlare har ni möjlighet att ta emot och ansöka till våra spännande uppdragsmöjligheter. Vi vill vara din externa säljare som arbetar på provisionsbasis.

Ring eller maila någon av våra konsultförmedlare och boka ett personligt möte så berättar de mer. Det går även att skicka ett mail till uppdrag@centric.eu eller gå med i Linkedingruppen Centric Partner Network Sweden. Där finns alla aktuella uppdrag publicerade.

Visst låter det intressant? Skapa ett konto i vår partnerportal här.