Centric connect.engage.succeed

ISO 9001 & 14001

Centric är kvalitetscertifierade enligt 9001 gällande bemanning, rekrytering och förmedling av våra tjänster. Detta innebär att vårt arbetssätt och våra processer är kvalitetssäkrade och godkända enligt ISO-standarden. Vi arbetar med ständig förbättring av vår verksamhet som ett led för att skapa nöjdare kunder och konsulter.


Vårt miljöarbete består av att vara sparsamma med våra materiella resurser för att minimera påverkan på miljön och att vår miljöpolicy är en riktlinje för vår verksamhet. Vårt miljöarbete är godkänt enligt ISO-standard 14001.

Vi har varit certifierade inom kvalitet och miljö sedan 2011 och vårt nuvarande certifikat har förnyats och gäller till 2020.