Centric connect.engage.succeed

Centric vil starte virksomhet innen IT i Litauen

Gouda, 21. mars 2018

Centric starter nå en divisjon i Kaunas i Litauen, og vil ansette 200 spesialister i løpet av de neste tre årene. Den nye avdelingens kjerneaktiviteter vil være technical engineering, managed services, infrastruktur og cloud engineering.
     

Teamet i Litauen vil arbeide tett sammen med de internasjonale enhetene i Benelux, Skandinavia og Romania, og vil også snart bli en del av servicedesk-teamene som yter support til våre internasjonale kunder.

Centric fokuserer på internasjonal vekst for sine aktiviteter innen detaljhandel, bemanning og managed services. Innenfor managed services samarbeider teamene i Benelux og Skandinavia tett for å gi kundesupport relatert til nettskyløsninger og sluttbrukertjenester. Kundene nyter godt av å ha internasjonal tilgang til våre fagfolk og deres dyptgående ekspertise. For å holde tritt med de internasjonale kundenes økende etterspørsel etter slike tjenester, har Centric besluttet å styrke teamene med support fra Litauen. Det vil bli etablert en internasjonal servicedesk i Kaunas som skal støtte våre kunder med internasjonale avdelinger.

"Da vi var på jakt etter en plassering av våre nye IT-operasjoner, oppdaget vi Litauen som en potensiell lokalisering", forklarer Freddie Veltmaat, Technology Director hos Centric. "Kaunas er en by som er veldig sterk mht. våre aktiviteter. Vi ble imponert over byens lange tradisjoner innen teknologi og dens potensielle talentmasse, som i hovedsak skyldes Kaunas University of Technology (KTU). Støtten fra kommunen og universitetet vil det gjøre det lett å overføre vår selskapskultur til det nyetablerte Kaunas-teamet".

I 2011 etablerte Centric et selskap i Iasi i Romania. I dag samarbeider nesten 300 rumenske fagfolk tett med teamene i Benelux om software-løsninger og tjenester. Selskapet vil bruke denne internasjonale erfaringen til å sikre at etableringen i Litauen blir vellykket. Centric er innstilt på å ansette nyutdannede, samt å investere i utvikling av de nødvendige ferdighetene i takt med at de ansatte vokser sammen med teamet. Vi vil samarbeide tett med KTU for å sikre at kommende IT-fagfolk vil være aktualiserte i forhold til markedets raskt skiftende behov. Centric er overbevist om at selskapet vil kunne tiltrekke seg spesialister som ikke bare har med seg sin tekniske kunnskap, men også en proaktiv holdning – som er selve kjernen i selskapets kultur.

Centric vil starte virksomhet innen IT i Litauen