Centric connect.engage.succeed

Prosjektcontroller

Sted:
Oslo
Ansettelsesform:
Vikariat
Område:
Controller
Arbeidstid:
37,5 h
Publiseringsdato:
13-02-2019
       
<strong>På vegne av vår kunde RBUP – Regionsenter for barn og unges psykiske helse, søker vi etter prosjektcontroller.</strong><br />Regionsenter for barn og unges psykiske helse, Helseregion Øst og Sør (RBUP Øst og Sør) skal styrke arbeidet med barn og unges psykiske helse og barnevern.<br />Vår ambisjon er å være en kunnskapsbasert og etterspurt støtte for tjenestene. Gjennom forskning, utdanning og utviklingsarbeid skal vi bidra til å øke kompetansen og bedre kvaliteten i alle ledd av tjenestene.<br />RBUP Øst og Sør er organisert i tre sentre; RBUP Øst og Sør, RVTS Øst og RVTS Sør og engasjerer om lag 140 årsverk inkludert ledelse, stabsfunksjoner og administrasjon på stiftelsesnivå.<br />Bedre tjenester betyr et bedre liv for barn og unge i Norge.<br /><br />På RBUP har vi til enhver tid mange spennende forskningsprosjekter og oppdrag. Vår nye prosjektcontroller vil ha en sentral rolle i økonomistyringen i prosjektene, gjennom løpende rapportering og dialog med forskere, deres ledere og oppdragsgiverne. Du vil være involvert i hele prosessen, fra budsjettering og søknadsutforming til oppfølging og rapportering. Du vil bli godt kjent med mange hyggelige og kompetente kollegaer her på RBUP - når dere sammen løser små og store økonomiske problemstillinger underveis i prosjektene.<br />&nbsp;

Arbeidsoppgaver

<ul><li>Støtte prosjektledere med budsjettering og søknad om midler til prosjekter</li><li>Ansvar for regnskapsmessig håndtering og god styring av økonomien i prosjektene</li><li>Ansvar for å videreutvikle økonomirutiner knyttet til oppdrag og prosjekter</li><li>Ansvar for rapportering internt og eksternt</li><li>Bidra i offentlige anskaffelsesprosesser</li><li>Analyse og utredningsarbeid</li><li>Andre løpende oppgaver knyttet til økonomifunksjonen og prosjektoppfølging</li></ul>

Din profil og kvalifikasjoner

<ul><li>Har relevant økonomiutdanning på minimum bachelor nivå</li><li>Minimum 3 års relevant arbeidserfaring</li><li>Har svært gode samarbeidsevner, tar ansvar og initiativ</li><li>Er serviceinnstilt og bidrar positivt til arbeidsmiljøet</li><li>Ønsker å være en økonomisk rådgiver for lederne av prosjektene</li><li>Har svært gode Excel-kunnskaper</li><li>Svært gode norskkunnskaper muntlig og skriftlig</li><li>Ønsker å bidra til utvikling av effektive rutiner på økonomi-området</li><li>Har erfaring med offentlig anskaffelser, men dette er ikke et krav</li></ul>

Hva vi tilbyr

<ul><li>Varierte oppgaver i et spennende og faglig utfordrende miljø</li><li>Fleksibel arbeidstid</li><li>Sentral beliggenhet i moderne lokaler i Nydalen, med egen personalkantine</li><li>Mulighet for parkering i innendørs parkeringshus</li><li>Svært fordelaktige pensjons-, forsikrings- og personalordninger</li></ul>
Dersom du har spørsmål om stillingen kan du kontakte rådgiver Kjetil Haugen på kjetil.haugen@centric.eu.
       
Sted:
Oslo
Ansettelsesform:
Vikariat
Område:
Controller
Arbeidstid:
37,5 h
Publiseringsdato:
13-02-2019


<strong>På vegne av vår kunde RBUP – Regionsenter for barn og unges psykiske helse, søker vi etter prosjektcontroller.</strong><br />Regionsenter for barn og unges psykiske helse, Helseregion Øst og Sør (RBUP Øst og Sør) skal styrke arbeidet med barn og unges psykiske helse og barnevern.<br />Vår ambisjon er å være en kunnskapsbasert og etterspurt støtte for tjenestene. Gjennom forskning, utdanning og utviklingsarbeid skal vi bidra til å øke kompetansen og bedre kvaliteten i alle ledd av tjenestene.<br />RBUP Øst og Sør er organisert i tre sentre; RBUP Øst og Sør, RVTS Øst og RVTS Sør og engasjerer om lag 140 årsverk inkludert ledelse, stabsfunksjoner og administrasjon på stiftelsesnivå.<br />Bedre tjenester betyr et bedre liv for barn og unge i Norge.<br /><br />På RBUP har vi til enhver tid mange spennende forskningsprosjekter og oppdrag. Vår nye prosjektcontroller vil ha en sentral rolle i økonomistyringen i prosjektene, gjennom løpende rapportering og dialog med forskere, deres ledere og oppdragsgiverne. Du vil være involvert i hele prosessen, fra budsjettering og søknadsutforming til oppfølging og rapportering. Du vil bli godt kjent med mange hyggelige og kompetente kollegaer her på RBUP - når dere sammen løser små og store økonomiske problemstillinger underveis i prosjektene.<br />&nbsp;

Arbeidsoppgaver

<ul><li>Støtte prosjektledere med budsjettering og søknad om midler til prosjekter</li><li>Ansvar for regnskapsmessig håndtering og god styring av økonomien i prosjektene</li><li>Ansvar for å videreutvikle økonomirutiner knyttet til oppdrag og prosjekter</li><li>Ansvar for rapportering internt og eksternt</li><li>Bidra i offentlige anskaffelsesprosesser</li><li>Analyse og utredningsarbeid</li><li>Andre løpende oppgaver knyttet til økonomifunksjonen og prosjektoppfølging</li></ul>

Din profil og kvalifikasjoner

<ul><li>Har relevant økonomiutdanning på minimum bachelor nivå</li><li>Minimum 3 års relevant arbeidserfaring</li><li>Har svært gode samarbeidsevner, tar ansvar og initiativ</li><li>Er serviceinnstilt og bidrar positivt til arbeidsmiljøet</li><li>Ønsker å være en økonomisk rådgiver for lederne av prosjektene</li><li>Har svært gode Excel-kunnskaper</li><li>Svært gode norskkunnskaper muntlig og skriftlig</li><li>Ønsker å bidra til utvikling av effektive rutiner på økonomi-området</li><li>Har erfaring med offentlig anskaffelser, men dette er ikke et krav</li></ul>

Hva vi tilbyr

<ul><li>Varierte oppgaver i et spennende og faglig utfordrende miljø</li><li>Fleksibel arbeidstid</li><li>Sentral beliggenhet i moderne lokaler i Nydalen, med egen personalkantine</li><li>Mulighet for parkering i innendørs parkeringshus</li><li>Svært fordelaktige pensjons-, forsikrings- og personalordninger</li></ul>
Dersom du har spørsmål om stillingen kan du kontakte rådgiver Kjetil Haugen på kjetil.haugen@centric.eu.
Søk nå