Centric connect.engage.succeed

System og Nettverksadministrator

Dette er et ettårig studie som gir inngående kunnskap og ferdighet i drift og administrasjon av nettverk. Studiet bygger videre på undervisningsstoffet i studiet IT Drift og Supportteknikk. En system og nettverksadministrator har til oppgave blant annet å sørge for at nettverket er stabilt og sikkert. Det undervises i programvare og teknologi som benyttes av ledende IT driftsmiljøer, og man lærer å beherske oppsett, implementering og drift av servere og nettverksløsninger. Etter fullført studie får du tittelen System og Nettverksadministrator, og aktuelle stillinger etter endt studie kan være som konsulent til 2. og 3. linje support. Studiet gir 60 studiepoeng.

Opptakskrav

• Det generelle grunnlaget for opptak til studiet System og nettverksadministrator er;

a) Fullført studiet IT drift og supportteknikk eller

b) Fullført og bestått videregående opplæring fra programfag Dataelektroniker eller lignende i hht NKR nivå 4.

• Realkompetanse: Søkere som fyller 23 år i opptaksåret og som ikke oppfyller det formelle opptakskravet, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse.

c) Med realkompetanse menes den samlede kompetansen en person har opparbeidet seg gjennom yrkespraksis, ubetalt arbeid, annen utdanning eller aktiviteter som kan anses å være relevant. Realkompetansen skal dokumenteres i den grad det lar seg gjøre ved attester, kursbevis, vitnemål og egenvurdering.

d) Realkompetansen vurderes opp mot det formelle opptakskravet til studiet det søkes opptak til og i forhold til den nødvendige faglige kompetansen som forutsettes for å kunne gjennomføre det aktuelle studiet. Vurderingen foretas av fagskolens faglige og pedagogisk ansvarlige personale og endelig vedtak om opptak fattes av rektor.

Les hele Forskriften om opptak og eksamen ved IT Academy

Varighet

Studiet går over 1 år på dagtid med oppstart i august og gir 60 studiepoeng. Undervisning 2 til 3 dager per uke, de øvrige dagene arbeides det med selvstudium og tilrettelagte lab- og prosjektoppgaver. Dette gjør det mulig å kombinere studiet med praksis hos oss eller deltidsjobb. Vitnemål utstedes av Centric IT Academy når alle eksamener er bestått.

Finansiering

Studieavgiften kan finansieres via Lånekassen.

Læringsutbyttebeskrivelser

Studiet gir følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Kandidaten,

 • Har kunnskap om virtualiseringteknologi.
 • Har kunnskap om nettverksadministrasjon
 • Har kunnskap om serveradministrasjon.
 • Har kunnskap om verktøy for samhandling- og kommunikasjon.
 • Har kunnskap om prinsipper og normer for IT kvalitetssikringssystemer.
 • Har kunnskap innen de tekniske fagområder ved drift og administrasjon av IT systemer.
 • Har forståelse for bransjeetiske prinsipper mht taushetsplikt og håndtering av informasjon med konfidensielt innhold.
 • Kan kommunisere og bygge relasjoner med IT personell og andre involverte

Ferdigheter

Kandidaten,

 • Kan administrere og konfigurere virtualiseringssystemer.
 • Kan administrere og konfigurere nettverk.
 • Kan administrere og konfigurere servere.
 • Kan administrere og konfigurere verktøy for samhandling- og kommunikasjon.
 • Kan anvende grunnleggende prinsipper innen kvalitetssikring av IT-systemadministrasjon.
 • Kan analysere uforutsette hendelser med forståelse for årsakssammenheng og identifisere mulige løsninger.
 • Kan finne og henvise til relevant informasjon for IT-faglige problemstillinger og redegjøre for sine faglige valg.
 • Kan oppdatere sin yrkesfaglige kunnskap.

Generell kompetanse

Kandidaten,

 • Har forståelse for bransjeetiske prinsipper mht taushetsplikt og håndtering av informasjon med konfidensielt innhold.
 • Kan kommunisere og bygge relasjoner med IT personell og andre involverte.
 • Kan på selvstendig måte utvikle arbeidsmetoder basert på elektroniske verktøy.
 • Kan planlegge og gjennomføre IT relaterte arbeidsoppgaver i team eller alene.

Søk System og Nettverksadministrator nå.