Centric connect.engage.succeed

Centric Masterclass

Januar 2016 startet Centric IT Academy opp med Masterclass. Masterclass består av 5 kvalifiserte studenter fra studiet System og Nettverksadministrator.Utvelgelse av studenter til Masterclass baseres i hovedsak på oppnådde eksamensresultater og intervju med vår bemannings avdeling.Disse gis tilgang til ekstra ressurser, bl a i form av kurs og bestemte produktsertifiseringer, alt sammen kostnadsfritt for studenten. Ved bestått sertifisering og etter fullført studieløp, tilbys de fast stilling som IT konsulent i Centric.

Centric Masterclass

Studentene gis med dette en flying start på sin yrkeskarriere, samt at de øker sin kompetanse og sin generelle verdi på arbeidsmarkedet.