Centric connect.engage.succeed

Kan jeg ta opp igjen eksamen?

Ja. Studenter som ikke har bestått, mangler tidligere eksamener, eller som ønsker å forbedre en eksamenskarakter, kan melde seg til kontinuasjonseksamen. For kontinuasjonseksamen tilkommer et administrasjonsgebyr på kr 1.500,-. Det vil fremgå av framdriftsplanen hvilke datoer som er satt av til kontinuasjonseksamener. Den beste karakteren blir påført ditt vitnemål. Når du har avlagt og bestått alle eksamener utstedes vitnemålet.