Centric connect.engage.succeed

Kan jeg søke fritak/innpasning hvis jeg har tilsvarende fag/emner/sertifiseringer?

Ja. Innpassing kan gis på grunnlag av dokumentert relevant utdanning og kompetanse.