Centric connect.engage.succeed

Jeg har ikke fullført videregående opplæring – kan jeg begynne på noen av studiene?

Dersom du på søknadstidspunktet fortsatt går på videregående skole, og ikke har mottatt vitnemål, kan du tas opp med forbehold, dvs. at godkjent vitnemål må fremlegges før studiestart.

Dersom du mangler formelt opptaksgrunnlag fra videregående opplæring kan vi foreta en realkompetansevurdering mot opptakskravene i den utdanningen du ønsker å starte på. Vi vil da vurdere eventuell annen utdanning, kurs, relevant arbeidserfaring og annen bakgrunn som kan være relevant for opptak. Ta kontakt med oss for mer informasjon om dine muligheter.

Epost: itacademy.no@centric.eu