Centric connect.engage.succeed

Hvordan ser timeplanen ut?

Framdriftsplaner for hele studieåret leveres ut til studentene første skoledag. Vi følger skoleruta til Hedmark Fylkeskommune mht. oppstart/avslutning, ferier osv. Eksamensdagene fremkommer også av denne framdriftsplanen. Det er obligatorisk oppmøte 2 til 3 dager i uken. Som regel har IT Drift og Supportteknikk undervisning på manager og onsdager, mens System og Nettverksstudentene har undervisning tirsdager og torsdager. Ta kontakt dersom du har spørsmål knyttet til årets timeplan.

Epost: itacademy.no@centric.eu