Centric connect.engage.succeed

Hvordan er jobbmulighetene etter endt utdanning?

Innen IT-bransjen er det alltid behov for personer med aktuell utdanning og erfaring.

IT Drift og Supportteknikk:

Etter end studium er du kvalifisert til å jobbe med 1. og 2. linje support. Arbeidsoppgaver kan f.eks. være brukerstøtte og feilsøking.

System og Nettverksadministrator:

Som nettverksadministrator jobber du med å drifte nettverk. Aktuelle arbeidsoppgaver kan være å planlegge, installer og konfigurere nettverk. Du kan også jobbe med nettverksdesign, nettverkssikkerhet og planlegging og ledelse av IT-prosjekter.