Centric connect.engage.succeed

Hvilken læringsplattform (LMS) bruker skolen?

Vi bruker læringsplattformen Moodle.

Moodle er et viktig verktøy i skolehverdagen som til enhver tid gir studentene oversikt over studiene, resultater, nyheter fra skolen og kontaktinformasjon til instruktører og medstudenter.