Centric connect.engage.succeed

Hvilke studier tilbyr Centric IT Academy?

For tiden tilbyr vi følgende studier:

IT Drift og Supportteknikk

System og Nettverksadministrator

Studiene har oppstart i august, og avsluttes i juni. Det er obligatorisk undervisning 2 til 3 dager per uke - øvrige ukedager avsettes til selvstudium og tilrettelagte lab- og prosjektoppgaver.