Centric connect.engage.succeed

Hvilke emner undervises det i?

Vi har et tett samarbeid med næringslivet og følger nøye med i den teknologiske utviklingen. Vi er særdeles opptatt av hva næringslivet etterspør, og våre studier er årlig gjenstand for evalueringer og justeringer. Ta kontakt for å få oversendt oppdatert emneoversikt og læringsutbyttebeskrivelser.

Epost: itacademy.no@centric.eu