Centric connect.engage.succeed

Hva skjer hvis jeg er syk på eksamen?

Ved gyldig dokumentert fravær fra eksamen, for eksempel legeerklæring, vil du kunne gjennomføre ny eksamen kostnadsfritt. Du har rett til å avlegge ny eksamen innen det første kalenderåret etter avlagt ordinær eksamen.