Centric connect.engage.succeed

Hva er utdanningens varighet?

Begge studier går over ett år på dagtid. Undervisning 2 til 3 dager per uke, øvrige dager er avsatt til selvstudium og tilrettelagte lab- og prosjektoppgaver, eventuelt til praktikantplass.