Centric connect.engage.succeed

Hva er opptakskravene?

IT Drift og Supportteknikk har følgende opptakskrav:

  • Fullført videregående opplæring eller tilstrekkelig grunnlag i allmenne fag (VG1-3)
  • Grunnleggende datakunnskaper
  • Gode engelskkunnskaper

System og Nettverksadministrator har følgende opptakskrav:

  • Fullført studiet IT drift og supportteknikk eller
  • Fullført og bestått videregående opplæring fra programfag Dataelektroniker eller lignende ellerMinst 2 års relevant praksis tilsvarende læreplanene i VG1 og VG2 i yrkesfaglige utdanningsprogram (eller GK og VG1 før Kunnskapsløftet).
  • Felles allmenne fag tilsvarende læreplanene i VG1 og VG2 i yrkesfaglige utdanningsprogram.