Centric connect.engage.succeed

Hva er opptakskravene?

Det generelle grunnlaget for opptak til studiet IT drift og supportteknikk er ett av følgende:

  • Fullført og bestått videregående opplæring i hht NKR nivå 4.
  • Realkompetanse: Søkere som fyller 23 år i løpet av søknadsåret og som ikke oppfyller det formelle opptakskravet, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse.

Det generelle grunnlaget for opptak til studiet System og nettverksadministrator er ett av følgende:

  • Fullført studiet IT drift og supportteknikk
  • Fullført og bestått videregående opplæring fra programfag Dataelektroniker eller lignende teknologiske linjer i hht NKR nivå 4.
  • Realkompetanse: Søkere som fyller 23 år i løpet av søknadsåret og som ikke oppfyller det formelle opptakskravet, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse.