Centric connect.engage.succeed

Hva er Masterclass?

Dette er et tilbud som gis til de beste studentene på System og Nettverksadministrator-studiet. Disse studentene får ekstra ressurser i form av tilgang til kursopplegg og sertifiseringer. Ved fullført studium og bestått på de utvalgte sertifiseringene får Masterclasstudentene fast ansettelse i Centric.