Centric connect.engage.succeed

Hva er Centric IT Academy?

Centric IT Academy er en privat fagskole. Utdanningstilbudet er offentlig godkjent av NOKUT, og våre studenter har rett til å søke støtte fra Lånekassen.

Vår IT-tekniske fagskole er unik i Norge og kombinerer utdanning, praksis og jobb i ett løp. Vårt prioriterte mål er å få alle våre studenter ut i jobb etter endt utdannelse!

I tillegg til fagskole er vi også IT-selskap som leverer drift, support og overvåking på kundens utstyr og applikasjoner. Tjenestene spenner fra Service Desk til drift av helhetlig infrastruktur, applikasjoner og nettverk. Vi har også bemanningsavdelinger som leier ut IT-konsulenter over hele landet.