Centric connect.engage.succeed

Er praksisplassen lønnet?

Ja. Praksisen er ikke en obligatorisk en del av utdannelsen, og det utbetales dermed praktikantlønn etter gjeldende satser.