Centric connect.engage.succeed

Er det mye arbeid med studiet utenom studietid på skolen?

Alle våre studier er fulltidsstudier, og det kreves dermed hjemmearbeid utover undervisningstimene. Det vil alltid være behov for forberedelser og etterarbeid til undervisningen, prosjektoppgaver, selvstendig arbeid, gruppearbeid osv.