Centric connect.engage.succeed

Er det krav til norskkunnskaper ved opptak?

Undervisningen foregår normalt på norsk , og dine norskkunnskaper må være tilstrekkelige for å følge denne undervisningen. Pensum foreligger hovedsakelig på engelsk.