Centric connect.engage.succeed

Benyttes gjesteforelesere i utdanningene?

Ja. I tillegg til våre faste instruktører benytter vi oss av gjesteinstruktører med lang erfaring fra IT-bransjen. Gjesteforelesere vil også være et element i vår Masterclass som tilbys våre toppstudenter.