Centric connect.engage.succeed

Centric Partner Network - Nordisk IT-konsulentformidler

Nordisk møteplass for tilgjengelige IT-konsulenter og selskap med IT-konsulentbehov.

Hvorfor Centric Partner Network?

 • Vi har et stort nordisk nettverk av IT-konsulenter, med 9 regionskontor i Norden.
 • Vi har lang erfaring med IT og kan hele IT-stacken
 • Vi har avtaler med mange kunder fra alle bransjer.
 • Vi fungerer som en ekstern salgskanal for våre tilsluttede partnere.
 • Vi arrangerer løpende lokale nettverkstreff.
 • Vi er transparente da alla parter har fullt innsyn i enhver avtale.
 • Vi er personlige – d v s vi kjenner våre partnere.

Vi tilbyr også administrasjonstjenester innenfor:

 • Ansvar for hele innleieprosessen
 • Avtale-/kontraktshåndtering
 • Timerapportering
 • Fakturering

Våre administrasjonstjenester kan vi også utføre inhouse hos dere!  

Har du tilgjenglige konsulenter? Registrer deg i vår nya partnerportal här.

Her kan du se alle våre forespørsler.