Centric connect.engage.succeed

Medior/Senior tester

Locatie:
Heerlen
Vakgebied:
Detachering
Aantal uur:
40
Referentienummer:
S-201902732
Startdatum:
11-3-2019
Einddatum:
29-6-2019
Deadline:
14-3-2019
       

Opdrachtomschrijving

<strong>RESULTAATGEBIEDEN </strong><br />&nbsp;<br /><strong>Kernactiviteit </strong><br />&nbsp;<br /><strong>1. Inrichten testproces </strong><br />Het opstellen van een testplan, waarin de aanpak, strategie, organisatie, begroting planning en<br />infrastructuur van het totale testproces zijn vastgelegd, binnen vastgestelde beleidskaders.<br />&nbsp;<br /><strong>2. Coördineren testproces </strong><br />Het bewaken, bijsturen en rapporteren van het testproces om voortdurend inzicht te kunnen bieden<br />in zowel de kwaliteit van het testobject als de voortgang en kwaliteit van het totale testproces.<br />&nbsp;<br /><strong>3. Testen </strong><br />Het opstellen en uitvoeren van testscripts aan de hand van vooraf vastgelegde eisen en verwachtingen, waarbij gestructureerde testtechnieken en methoden worden toegepast.&nbsp;<br />&nbsp;<br /><strong>4. Optimalisering testproces </strong><br />Identificeren van knelpunten/kansen in de processen, procedures en/of systemen binnen het testproces, doen van verbetervoorstellen hiervoor en implementeren van verbetervoorstellen, conform richtlijnen en procedures.<br />&nbsp;<br /><strong>5. Beleidsvorming </strong><br />Het ontwikkelen van beleid op testgebied, binnen de kaders van Business/ICT beleid.<br />&nbsp;<br /><strong>6. Advisering</strong><br />Gevraagd en ongevraagd adviseren en informeren van belanghebbenden op testgebied vanuit specifieke kennis, vaardigheden en/of ervaring. &nbsp;<br />&nbsp;<br />&nbsp;<br />&nbsp;<br /><br />&nbsp;<br /><strong>Resultaat </strong><br />&nbsp;<br />Een effectief en efficiënt ingericht testproces waarbij de belangrijkste fouten zo vroeg mogelijk gevonden<br />worden door toepassing van de juiste testdekking. &nbsp;Een effectief en efficiënt uitgevoerd testproces,<br />waarbij inzicht gegeven is in de status en voortgang van het testproces.<br />Een effectief en efficiënt uitgevoerd testproces, waarbij inzicht gegeven is in de status en voortgang van het testproces.<br />&nbsp;<br />Inzicht in de kwaliteit van informatievoorziening (processen en producten) en in hoeverre aan de eisen/wensen van de opdrachtgever(s) wordt voldaan. Continue verbetering van de effectiviteit en efficiëntie van testprocessen. &nbsp;Adequaat beleid t.b.v. het richting geven aan de uitvoering van de testwerkzaamheden. Met optimale informatieverstrekking en op basis van advies kan een weloverwogen (beleids)beslissing worden gemaakt.<br />&nbsp;<br />&nbsp;<br /><strong>Voorbeeldactiviteiten</strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<ul><li>Opstellen testplan</li></ul>- Risico analyse en strategiebepaling<br />- Opstellen planning en begroting<br />- Specificatie organisatie en infrastructuur<br />- Specificatie procedures, standaards en normen<ul><li>Uitvoeren van het testplan</li></ul>- Inrichten testorganisatie<br />- Aannemen en beoordelen medewerkers<br />- Uitvoeren werkverdeling<br />- Dagelijkse besturing van de testactiviteiten<br />- Bewaken van de voortgang<ul><li>Coachen van medewerkers</li><li>Leiden intern overleg</li><li>Deelnemen aan projectoverleg</li><li>Rapporteren over voortgang en kwaliteit</li><li>Opstellen vrijgave advies</li><li>Evaluatie testproces</li><li>Opdrachtgever en andere belanghebbenden zijn optimaal geïnformeerd over de mate waarin:</li></ul>- het beoogde resultaat is behaald;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - de risico’s bij in productie name bekend zijn;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - dit binnen het vastgestelde budget en de vastgestelde (doorloop) tijd gebeurt.<ul><li>Intake van de testbasis</li><li>Specificatie van testgevallen en testscripts</li><li>Realiseren, testen en beheren van (geautomatiseerde) testgevallen</li><li>Beoordelen testresultaten</li><li>Uitvoeren van reviews, controles (toetsen)</li><li>Registreren van bevindingen</li><li>Monitoren testprocessen</li><li>Signaleren van knelpunten in de huidige werkwijze en methodieken</li><li>Initiëren van plannen tot verbetering van werkwijze en methodieken en uitvoeren</li><li>Ontwikkelen van medewerkers</li><li>Evalueren van verbeteringstrajecten</li><li>(Bijdrage aan) het optimaliseren van testtooling</li><li>Research en Development op testgebied (methoden, technieken en tooling)</li><li>Volgen van de ontwikkelingen in de markt op testgebied</li><li>Opstellen beleid op het vakgebied testen</li><li>Opstellen procedures, standaards en richtlijnen</li><li>Het adviseren ten aanzien van lange termijn teststrategie en – visie,in de context van het totale business/ICT beleid</li><li>Advies en specialistische ondersteuning aan management vanuit testperspectief.</li></ul>

Functie-eisen

<strong>Doel werkzaamheden</strong><br />Het organiseren, coördineren en uitvoeren van het totale testproces om inzicht te geven in de kwaliteit van de informatievoorziening (processen, systemen en producten) en een gefundeerd advies te kunnen geven over de risico’s bij in productie name. In aanvulling daarop het vormen van beleid, adviseren en professionaliseren m.b.t. het vakgebied.<br />&nbsp;

Bijzonderheden

<strong>Werk- en denkniveau </strong><br />HBO / WO<br />&nbsp;<br /><strong>Ervaring</strong><br />Medior 5-8 jaar relevante werkervaring<br />Senior &gt; 8 jaar relevante werkervaring<br /><br />Maximaal tarief € 55,00 per uur<br /><br />Standplaats Heerlen

Over Centric

Jouw expertise en ons groeiende netwerk: it’s a match. Als freelancer sta je bij Centric direct in verbinding met ons groeiende netwerk van opdrachtgevers. Of je nu net begint als zelfstandig ondernemer of al jaren meedraait, Centric helpt je verder! Wij bemiddelen momenteel&nbsp; ruim 250 specialisten op ieder niveau met uiteenlopende expertises.&nbsp;<br /><br />Als grote IT-dienstverlener levert Centric onder meer maatwerk- en standaardsoftware, outsourcing, infrastructuur en detachering. Onze opdrachtgevers bevinden zich in de sectoren: overheid, zorg, supply chain, banken &amp; verzekeraars. Centric Staffing Services onderscheidt zicht binnen de detacheringsmarkt door op een open en persoonlijke wijze relaties op te bouwen met zowel de freelancer als de opdrachtgever. Wij werken met een vast aanspreekpunt en zijn transparant over tarieven/marge.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Centric Infrastructure Professionals regio Zuid via 040-2604074 of aanvragenZN@centric.eu onder vermelding van LD20190307
       
Locatie:
Heerlen
Vakgebied:
Detachering
Aantal uur:
40
Referentienummer:
S-201902732
Startdatum:
11-3-2019
Einddatum:
29-6-2019
Deadline:
14-3-2019


Opdrachtomschrijving

<strong>RESULTAATGEBIEDEN </strong><br />&nbsp;<br /><strong>Kernactiviteit </strong><br />&nbsp;<br /><strong>1. Inrichten testproces </strong><br />Het opstellen van een testplan, waarin de aanpak, strategie, organisatie, begroting planning en<br />infrastructuur van het totale testproces zijn vastgelegd, binnen vastgestelde beleidskaders.<br />&nbsp;<br /><strong>2. Coördineren testproces </strong><br />Het bewaken, bijsturen en rapporteren van het testproces om voortdurend inzicht te kunnen bieden<br />in zowel de kwaliteit van het testobject als de voortgang en kwaliteit van het totale testproces.<br />&nbsp;<br /><strong>3. Testen </strong><br />Het opstellen en uitvoeren van testscripts aan de hand van vooraf vastgelegde eisen en verwachtingen, waarbij gestructureerde testtechnieken en methoden worden toegepast.&nbsp;<br />&nbsp;<br /><strong>4. Optimalisering testproces </strong><br />Identificeren van knelpunten/kansen in de processen, procedures en/of systemen binnen het testproces, doen van verbetervoorstellen hiervoor en implementeren van verbetervoorstellen, conform richtlijnen en procedures.<br />&nbsp;<br /><strong>5. Beleidsvorming </strong><br />Het ontwikkelen van beleid op testgebied, binnen de kaders van Business/ICT beleid.<br />&nbsp;<br /><strong>6. Advisering</strong><br />Gevraagd en ongevraagd adviseren en informeren van belanghebbenden op testgebied vanuit specifieke kennis, vaardigheden en/of ervaring. &nbsp;<br />&nbsp;<br />&nbsp;<br />&nbsp;<br /><br />&nbsp;<br /><strong>Resultaat </strong><br />&nbsp;<br />Een effectief en efficiënt ingericht testproces waarbij de belangrijkste fouten zo vroeg mogelijk gevonden<br />worden door toepassing van de juiste testdekking. &nbsp;Een effectief en efficiënt uitgevoerd testproces,<br />waarbij inzicht gegeven is in de status en voortgang van het testproces.<br />Een effectief en efficiënt uitgevoerd testproces, waarbij inzicht gegeven is in de status en voortgang van het testproces.<br />&nbsp;<br />Inzicht in de kwaliteit van informatievoorziening (processen en producten) en in hoeverre aan de eisen/wensen van de opdrachtgever(s) wordt voldaan. Continue verbetering van de effectiviteit en efficiëntie van testprocessen. &nbsp;Adequaat beleid t.b.v. het richting geven aan de uitvoering van de testwerkzaamheden. Met optimale informatieverstrekking en op basis van advies kan een weloverwogen (beleids)beslissing worden gemaakt.<br />&nbsp;<br />&nbsp;<br /><strong>Voorbeeldactiviteiten</strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<ul><li>Opstellen testplan</li></ul>- Risico analyse en strategiebepaling<br />- Opstellen planning en begroting<br />- Specificatie organisatie en infrastructuur<br />- Specificatie procedures, standaards en normen<ul><li>Uitvoeren van het testplan</li></ul>- Inrichten testorganisatie<br />- Aannemen en beoordelen medewerkers<br />- Uitvoeren werkverdeling<br />- Dagelijkse besturing van de testactiviteiten<br />- Bewaken van de voortgang<ul><li>Coachen van medewerkers</li><li>Leiden intern overleg</li><li>Deelnemen aan projectoverleg</li><li>Rapporteren over voortgang en kwaliteit</li><li>Opstellen vrijgave advies</li><li>Evaluatie testproces</li><li>Opdrachtgever en andere belanghebbenden zijn optimaal geïnformeerd over de mate waarin:</li></ul>- het beoogde resultaat is behaald;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - de risico’s bij in productie name bekend zijn;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - dit binnen het vastgestelde budget en de vastgestelde (doorloop) tijd gebeurt.<ul><li>Intake van de testbasis</li><li>Specificatie van testgevallen en testscripts</li><li>Realiseren, testen en beheren van (geautomatiseerde) testgevallen</li><li>Beoordelen testresultaten</li><li>Uitvoeren van reviews, controles (toetsen)</li><li>Registreren van bevindingen</li><li>Monitoren testprocessen</li><li>Signaleren van knelpunten in de huidige werkwijze en methodieken</li><li>Initiëren van plannen tot verbetering van werkwijze en methodieken en uitvoeren</li><li>Ontwikkelen van medewerkers</li><li>Evalueren van verbeteringstrajecten</li><li>(Bijdrage aan) het optimaliseren van testtooling</li><li>Research en Development op testgebied (methoden, technieken en tooling)</li><li>Volgen van de ontwikkelingen in de markt op testgebied</li><li>Opstellen beleid op het vakgebied testen</li><li>Opstellen procedures, standaards en richtlijnen</li><li>Het adviseren ten aanzien van lange termijn teststrategie en – visie,in de context van het totale business/ICT beleid</li><li>Advies en specialistische ondersteuning aan management vanuit testperspectief.</li></ul>

Functie-eisen

<strong>Doel werkzaamheden</strong><br />Het organiseren, coördineren en uitvoeren van het totale testproces om inzicht te geven in de kwaliteit van de informatievoorziening (processen, systemen en producten) en een gefundeerd advies te kunnen geven over de risico’s bij in productie name. In aanvulling daarop het vormen van beleid, adviseren en professionaliseren m.b.t. het vakgebied.<br />&nbsp;

Bijzonderheden

<strong>Werk- en denkniveau </strong><br />HBO / WO<br />&nbsp;<br /><strong>Ervaring</strong><br />Medior 5-8 jaar relevante werkervaring<br />Senior &gt; 8 jaar relevante werkervaring<br /><br />Maximaal tarief € 55,00 per uur<br /><br />Standplaats Heerlen

Over Centric

Jouw expertise en ons groeiende netwerk: it’s a match. Als freelancer sta je bij Centric direct in verbinding met ons groeiende netwerk van opdrachtgevers. Of je nu net begint als zelfstandig ondernemer of al jaren meedraait, Centric helpt je verder! Wij bemiddelen momenteel&nbsp; ruim 250 specialisten op ieder niveau met uiteenlopende expertises.&nbsp;<br /><br />Als grote IT-dienstverlener levert Centric onder meer maatwerk- en standaardsoftware, outsourcing, infrastructuur en detachering. Onze opdrachtgevers bevinden zich in de sectoren: overheid, zorg, supply chain, banken &amp; verzekeraars. Centric Staffing Services onderscheidt zicht binnen de detacheringsmarkt door op een open en persoonlijke wijze relaties op te bouwen met zowel de freelancer als de opdrachtgever. Wij werken met een vast aanspreekpunt en zijn transparant over tarieven/marge.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Centric Infrastructure Professionals regio Zuid via 040-2604074 of aanvragenZN@centric.eu onder vermelding van LD20190307
Reageer