Centric connect.engage.succeed

Softwareoplossingen

Software moet werken. Het moet voldoen aan de eisen van uw organisatie en processen vergemakkelijken. Centric helpt u daarbij. Welke softwareoplossing sluit exact aan op uw bedrijfsproces? Wat voor mogelijkheden zijn er voor een uitbreiding op uw standaardapplicatie? En is er ook een branchespecifieke applicatie voor uw organisatie?

Met uw businesscase en de ICT-volwassenheid van uw organisatie als uitgangspunt neemt Centric de zorg voor maatwerksoftware- en standaardsoftwareapplicaties volledig uit handen.

Bepaal zelf de mate waarin u de eindregie heeft

Ook uw organisatie is continu op zoek naar de optimale balans tussen zelf activiteiten uitvoeren en uitbesteden. Waar trekt u de grens? Met uw huidige situatie als uitgangspunt helpt Centric u bij uw keuze tussen eigen beheer en uitbesteden. U houdt zelf de regie op onderdelen van het proces die voor uw organisatie waardevol zijn, en andere activiteiten besteed u uit. Denk hierbij aan het ontwerpen, ontwikkelen, testen en/of het beheer van softwareoplossingen of applicaties. U kunt rekenen op capaciteit en technologische- en domeinkennis van een groot team aan professionals binnen en buiten Nederland.  

Verleng de levensduur van uw applicatie

U werkt met een applicatie die aan vervanging toe is. De zware investering die hiervoor nodig is doet u liever niet. Maar u weet ook dat de applicatie uw gebruikers en processen niet meer goed ondersteunen. Welke beslissing neemt u? Vervanging is niet altijd de enige optie. Door de informatie uit uw ‘verouderde’ applicaties te ontsluiten via portals en apps, verlengt u de levensduur aanzienlijk. Onze professionals ondersteunen u bij het opstellen van uw business case.

Of kies voor branchespecifieke standaardsoftware

Centric biedt ook branchespecifieke standaardsoftware die generieke bedrijfsprocessen ondersteunt.