Centric connect.engage.succeed

Erik Jagroep, expert Green Software

Erik Jagroep is na het afronden van de master ‘Business Informatics’ in 2011 begonnen bij Centric als consultant en deeltijd promovendus aan de Universiteit Utrecht. Zijn promotieonderzoek richt zich op het ontwikkelen van duurzame softwareproducten. De combinatie van het bedrijfsleven en de academische wereld maakt dat hij korte lijnen heeft om theorie in de praktijk te brengen.

Naast zijn promotieonderzoek is Erik verantwoordelijk voor het productmanagement van een intern product en in bredere zin de (kwaliteits)aspecten rondom softwareontwikkeling. Via metingen wordt er op maat ondersteuning geboden aan de verschillende afdelingen om zo de kwaliteit van hun producten te verbeteren. Op dit moment staat de invoering van DevOps centraal.

Verder houdt Erik zich bezig met het interne applicatielandschap en de processen die door deze applicaties worden ondersteund. Met name de integratie tussen applicaties en verbeteringen in efficiëntie staan op het vizier.

Kennisdomeinen Green Software

  • Softwareproductmanagement
  • Performance en energiemetingen van softwareproducten
  • Softwaredevelopment


Visie op groene softwareproducten

Met de recente afspraken die tijdens de Klimaatreferentie in Parijs zijn gemaakt, zijn we definitief de weg van duurzaamheid ingeslagen. Op meerdere vlakken hebben de overheid en het bedrijfsleven de verantwoordelijkheid gekregen en genomen om hun belasting op het milieu te verminderen. De rol van IT is onmiskenbaar als middel om veranderingen mogelijk te maken. Een geautomatiseerde en verbonden wereld brengt nieuwe mogelijkheden met zich mee om te verduurzamen.

IT bestempelen als enabler brengt echter ook risico’s met zich mee. Hoewel de apparaten, en de productie ervan, efficiënter worden, betekent automatisering ook een toename van het aantal benodigde apparaten. In het streven naar duurzaamheid dienen we dan ook rekening te houden met ongewenste effecten zoals het Jevons-effect. Dit komt er kortgezegd op neer dat meer efficiëntie leidt tot meer vraag, waardoor er geen sprake is van een absolute reductie. Dit betekent niet dat we moeten stoppen met automatiseren, maar dat we ervoor moeten zorgen dat IT een duurzame oplossing blijft.

Een belangrijk onderdeel hierbij is het energieverbruik. Apparaten hebben een energiebron nodig om te kunnen functioneren, en de energie-efficiëntie van deze apparaten wordt dan ook continu onderzocht. Aan de andere kant kan software ervoor zorgen dat alle winsten teniet worden gedaan. Denk bijvoorbeeld aan een energievretende app op een smartphone. Ditzelfde geldt ook op grotere schaal (bijvoorbeeld bij cloud computing), waar de software dicteert hoeveel middelen er nodig zijn.

Als software-industrie kunnen we er niet omheen om ook de software onder de loep te nemen voor echt duurzame IT-oplossingen. We zullen de impact van onze producten op duurzaamheid steevast in het oog moeten houden, zowel tijdens het ontwikkelen als het gebruik. Een combinatie van ‘greening by IT’ en ‘greening of IT’ maakt duurzaamheidsinitiatieven dan ook des te krachtiger. Ik ben ervan overtuigd dat we er functioneel wel uit komen met de software, maar dat kwaliteitsaspecten, waaronder energieverbruik, uiteindelijk onderscheidend zullen zijn in een steeds duurzamer wordende sector.