Centric connect.engage.succeed

Vlogs en video's

 

De meestgestelde vragen over de Privacy Workspace

De AVG vereist dat organisaties álle verwerkingen van persoonsgegevens loggen. Klanten van Centric hebben daarvoor de Privacy Workspace tot hun beschikking. Eddy van de Werken (product manager) legt een aantal vragen van klanten over de Privacy Workspace voor aan Job Bakker (product owner). Welke applicaties zijn aan te sluiten? Hoe zit het met het anonimiseren van gevoelige data?

To watch this video you’ll need to accept marketing cookies.

     

 

5 vragen over de Privacy Workspace

Waarom moeten bewerkingen van persoonsgegevens worden gelogd? En heb je om een persoon te identificeren altijd het BSN nodig? Productmanager Eddy van de Werken vertelt hoe de Privacy Workspace van Centric helpt te voldoen aan de AVG.

To watch this video you’ll need to accept marketing cookies.

          

Verantwoording aflegging met de Privacy Workspace

Werkt u met persoonsgegevens? Een register van verwerkingsactiviteiten is belangrijk, maar onvoldoende voor een volledige verantwoording. Centric heeft een platform ontwikkeld dat organisaties daarbij helpt: de Privacy Workspace. Nuttig voor audits en voor het afleggen van verantwoording aan burgers en controlerende instanties. Productmanager Eddy van de Werken over de privacy logging, het eerste onderdeel van de Privacy Workspace.

To watch this video you’ll need to accept marketing cookies.

 

AVG-proof met de Privacy Workspace?

Heeft uw organisatie privacy goed geregeld? Het recht op inzage en transparant zijn over gegevensverwerkingen zijn twee van de speerpunten in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die op 25 mei van kracht wordt. Programma Manager Gert-Jan Verkerk over de Privacy Workspace van Centric: één veilige omgeving met alle tools voor grip op het werken met persoonsgegevens.

 

To watch this video you’ll need to accept marketing cookies.