Centric connect.engage.succeed

Aangesloten applicaties

Welke Centric-applicaties sluiten aan op de Privacy Workspace en vanaf welke versie? 


Suite

Product

Versie

Alert   

2018.2.4

Plan and Go Transport Management

2019.0.03
Suite4Begraven

Key2Begraven

4.04.000
Suite4Belastingen

GISVG-Belastingen
GISVG-Inningen
Key2Belastingen
Key2WOZ

22.1
7.4.1
1.8
nog niet bekend

Suite4Burgerzaken

Key2Betalen
Key2Burgerzaken

5.1
3.95

Suite4HRM

Motion

PayMaster
PersMaster

sinds mei 2018
vanaf jan 2019
sinds mei 2018
Suite4iGovernance

Berichtenmodule
Key2Berichtenmodule            
Key2Datadistributie
Key2Informatie
Key2GBA-V

1.6.0
3.22.00
2.30.000
2.9.0
2.12

Suite4Leefomgeving

Key2Percelen
Key2Vergunningen

9.2.0.3  
9.1
Suite4Middelen

Key2Financiën
Key2Subsidies

3.23
2.3
Suite4Onderwijs

Key2Jongerenmonitor

3.07
Suite4Parkeren

Key2Parkeren

7.4.0
Suite4Sociale Regie 19
Suite4Vergunningen

GISVG-Vergunningen

22.1
Suite4Zaken

GegevensMagazijn

3.4.0

Suite4Zorg

Key2Schuldhulpverlening

14.0.0
Suites voor het Sociaal Domein 4.0