Centric connect.engage.succeed

‘Door Agile hebben we intensiever contact met onze klanten’

David Oei werkt als test-engineer in het Agile-tijdperk steeds vaker samen met andere disciplines. Het doel? Samen gebruiksvriendelijke oplossingen realiseren die goed aansluiten op de klantvraag.

David Oei“Als test-engineer werk ik door Agile steeds vaker samen met ontwerpers, ontwikkelaars en de gebruikers van een systeem. Al deze partijen hebben zo hun eigen visie op de applicatie. Het is dan ook erg belangrijk om elkaar goed te begrijpen en elkaars uitdagingen te kennen. Alleen zo bereik je consensus over de functionaliteit van de oplossing die je oplevert.
  
 Door de komst van Agile is er ook meer contact tussen het IT-team en de opdrachtgever. De samenwerking met klanten wordt dus intensiever, waardoor meer inzicht ontstaat in wat testen inhoudt. Dit heeft zijn weerslag op de eisen en wensen van klanten ‒ en uiteindelijk de testvraag. Waar je voorheen als functioneel tester met een brede basis voldeed, is er nu steeds meer behoefte aan specialisten. Denk aan experts op het gebied van testautomatisering, security testing en performance testing.
 
Ik vind het interessant om te zien hoe testers door Agile worden uitgedaagd meer mens- en klantgericht te werken. Het is een ontwikkeling die steeds verder zal toenemen en waar ik graag in meega. Samenwerken aan oplossingen waar de klant écht iets mee opschiet; dat is toch geweldig!”