Centric connect.engage.succeed

Goudse Weekendschool

Sinds 1 september 2010 is Centric hoofdsponsor van de Goudse Weekendschool. Voor Centric past de sponsoring binnen het streven om een maatschappelijke bijdrage te leveren aan haar directe omgeving.

Het Centric-hoofdkantoor is gevestigd in Gouda en we voelen ons dan ook nauw verbonden met deze stad. Daarnaast draagt Centric initiatieven die kennisdeling en integratie bevorderen een warm hart toe.

Voorzitter

Centric levert niet alleen een financiële bijdrage. Financieel directeur Carolien van der Werf is voorzitter van de Goudse Weekendschool. Carolien: “Centric levert op verschillende manieren een bijdrage aan de Goudse Weekendschool. Niet alleen door de donatie van financiële middelen en participatie in het bestuur, maar ook dankzij medewerkers die zich met plezier inzetten als vrijwilliger tijdens de lessen. Die betrokkenheid vinden we erg belangrijk en in mijn rol als voorzitter van de Stichting geven wij hier nog nadrukkelijker invulling aan.”


Over de Goudse Weekendschool

Op de Goudse WeekendschoolGoudse Weekendschool volgen kinderen drie jaar lang lessen op zondag van gastdocenten die de kinderen meenemen naar hun vakgebied. De weekendschool is bedoeld voor gemotiveerde kinderen (10-14 jaar) die door de situatie waarin ze opgroeien minder kansen hebben zich te ontplooien. Door deze lessen krijgen de kinderen een bredere kijk op de wereld, meer zicht op eigen talenten en hun zelfvertrouwen neemt toe. De kinderen raken geïnspireerd om na te denken over hun toekomst.