Centric connect.engage.succeed

Cedeo

Cedeo-logo
Centric is gecertificeerd door Cedeo, de onafhankelijke keuringsinstantie die de kwaliteit van human resources dienstverleners meet en waarborgt.

Om in aanmerking te komen voor een erkenning stelt Cedeo duidelijke eisen in de vorm van kwantitatieve en kwalitatieve criteria. Pas bij een hoge mate van tevredenheid (tachtig procent van de benaderde opdrachtgevers dient zich uit te spreken in termen van ‘tevreden’ of ‘zeer tevreden’) over de verschillende stappen in het voor-, uitvoerings- en natraject én indien de trainingsleverancier voldoet aan de vereiste basiscriteria rondom kwaliteit, continuïteit en bedrijfsgerichtheid komt een organisatie in aanmerking voor Cedeo-erkenning.