Centric connect.engage.succeed

Mensen maken technologie

Mensen staan bij Centric voorop. Zij zorgen voor het persoonlijke contact dat in iedere samenwerking onmisbaar is. Door professionals, partners en klanten met elkaar te verbinden, biedt Centric hen de ruimte om talenten, kennis en ideeën met elkaar te delen. Deze samenwerking leidt tot werkende oplossingen die bijdragen aan het succes van onze klanten.

Zonder vitale samenleving geen bloeiend bedrijfsleven. Ook buiten de zakenwereld stelt Centric mensen daarom centraal. Bijvoorbeeld door mensen met afstand tot de arbeidsmarkt perspectief te bieden via bijscholing of tijdelijke arbeidsplaatsen. En met stages die studenten aan het begin van hun loopbaan de gelegenheid geven om werkervaring op te doen en zo hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. Daarnaast is Centric al jaren een betrokken partner van de Goudse Weekendschool. Kinderen die van huis uit minder kansen hebben, krijgen daar de mogelijkheid zich te ontwikkelen en hun plek in de samenleving te vinden. Iedereen is welkom bij Centric en krijgt gelijke kansen. Centric vindt dat medewerkers die de ruimte krijgen om zichzelf te zijn, de beste bijdragen leveren.