Centric connect.engage.succeed

Duurzame groei is een missie

Centric levert graag een bijdrage aan een betere wereld. Dat geldt voor onze producten en diensten, maar ook voor onze eigen bedrijfsvoering. Vanuit het MVO-plan werkt Centric met alle organisatieonderdelen aan CO2-reductie, het beheersen van afvalstromen en het realiseren van een duurzame keten. Concrete projecten zijn de CO2 voetafdruk (sinds 2009), cradle to cradle (sinds 2009) en het duurzaam mobiliteitsplan (sinds 2010). Hierbij vinden wij het essentieel om kennis en maatschappelijk bewustzijn met elkaar te delen. Intern onder de medewerkers, maar vooral ook extern onder klanten en partners. Onder de noemer ‘Sharing Innovation' probeert Centric haar kennis en maatschappelijk besef met een positieve insteek te verspreiden.

Ook in de huisvesting streeft Centric naar reductie van het energieverbruik. Ons hoofdkantoor in Gouda beschikt over een WKO installatie en we brengen continu verbeteringen aan in onder andere onze datacentra: zo scheiden warmte en koude straten lucht van verschillende temperaturen. Hierdoor wordt verlies uit vermenging voorkomen. Daarnaast koopt Centric energie uit duurzame bronnen.

In 2014 zijn het hoofdkantoor in Gouda en de vestiging in Moordrecht opnieuw gecertificeerd volgens de internationale milieunorm ISO 14001. Om dit certificaat te verkrijgen, moet de bedrijfsvoering aan strenge milieueisen voldoen.