Centric connect.engage.succeed

Centric en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Centric wil blijvend succesvol zijn voor klanten, medewerkers en partners. Daarom staat duurzaamheid centraal bij alles wat we doen en ondernemen wij met oog voor onze omgeving die dat ondernemen mogelijk maakt. Van mens en milieu tot techniek en innovatie. Want maatschappelijk bewustzijn en verantwoordelijkheid zijn voorwaarden voor succes.

Als internationale dienstverlener gelooft Centric in de kracht van innovatie als aanjager van duurzame groei. De wereld staat voor grote uitdagingen op het gebied van omgaan met schaarse hulpbronnen, tegengaan van klimaatveranderingen en creëren van ontwikkelingskansen voor iedereen. Centric levert haar bijdrage door haar omgeving te laten delen in haar vermogen om met slimme oplossingen en technologische vernieuwingen de uitdagingen van deze tijd aan te gaan.

Centric en MVO