Centric connect.engage.succeed

Experts over sponsoring en MVO

Onze collega's Marlies en Tristan bloggen over sponsoring en MVO en geven u een kijkje in de keuken bij Centric. 

Marlies AanhaanenMarlies Aanhaanen, manager corporate communicatie

Marlies Aanhaanen werkt sinds 2005 bij Centric. Samen met haar corporate communicatieteam streeft zij naar een grotere naamsbekendheid en positieve merkbeleving bij (potentiële) klanten en medewerkers. Ook sponsoring draagt hieraan bij! 

Centric vindt het belangrijk om met sponsoring een maatschappelijke bijdrage te leveren. Niet ver weg, maar dichtbij. We kiezen hierbij voor organisaties en initiatieven die passen bij de cultuur van onze organisatie en die net als wij geloven dat het delen van kennis en ideeën ons samen verder brengt. Centric sponsort onder andere de Koninklijke Nederlandsche Wielren Unie (KNWU), De Goudse Weekendschool en vele tientallen jeugdsportverenigingen in heel Nederland.

Met deze blog houden we u op de hoogte van wat er rond deze sponsorinitiatieven speelt.

Tristan KochTristan Koch Sustainability Officer

Tristan Koch is als Sustainability Officer verantwoordelijk voor duurzaamheid binnen Centric, van milieumanagement tot arbeidsparticipatie.

De afgelopen 10 jaar heeft Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen een grote vlucht genomen in Nederland. People, Planet en Profit waren de termen die we in het laatste decennium gebruikten om alle MVO activiteiten te duiden. De 3 P's zijn bekend geworden door de publicatie 'Cannibals with Forks' door John Elkington in 1997. Nu was dat niet het begin en ook niet het einde. Waar John Elkington een oproep deed voor een integrale benadering van duurzaamheid reageerde het bedrijfsleven veelal door de 3 P's onder te verdelen bij interne stafafdelingen, denk aan Planet bij gebouwbeheer en People bij personeelszaken. Het waren desondanks wel de eerste mooie stappen die hebben laten zien dat duurzaamheid geen kostenpost hoeft te zijn maar ook prima samengaat met interne doelstellingen. Wayne Visser maakt in zijn paper 'The ages and stages of CSR' uit 2011 een terechte verwijzing naar 'The ecology of Commerce' uit 1993. In dat boek schrijft Paul Hawken: '‘If every company on the planet were to adopt the best environmental practice of the ‘‘leading’’ companies, the world would still be moving toward sure degradation and collapse.’ Er is dus een grotere verandering nodig waar we niet kunnen volstaan met 'doing less bad', het verminderen van CO2 uitstoot, energieverbruik etc.

Het antwoord wordt gezocht in het Ondernemen binnen MVO. Er zijn inmiddels tal van initiatieven ontstaan om dit mogelijk te maken. Onder andere Gunter Pauli als lid van de (nog altijd actieve) Club van Rome predikt voor ondernemen met duurzaamheid als uitgangspunt. Het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten met grondstoffen die voorheen als afval werden aangezien is hier een voorbeeld van. Dit soort gesloten ketens zijn niet altijd direct herkenbaar of op het eerste aanzicht mogelijk, toch wordt de grootste verandering in ketens verwacht. Door samen met partners (waaronder klanten en leveranciers) naar de relaties in de keten te kijken wordt al snel duidelijk waar er maatschappelijke waarde ligt.

Centric wil vanuit haar rol en positie in de samenleving aansluiten op de visie van MVO Nederland om een circulaire en inclusieve economie te worden en te blijven. Als organisatie hechten we er belang aan om met onze stakeholders (medewerkers, klanten, business partners, leveranciers) in gesprek te gaan en te blijven over maatschappelijk verantwoord ondernemen en daarover transparant te communiceren.

Lees de blog over Sustainability.