Centric connect.engage.succeed

MVO is ook: rekening houden met je stakeholders

Geschreven door Tristan Koch - 04 juli 2016

Tristan Koch
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is een term die al even meegaat en een onderwerp dat de laatste jaren een flinke vlucht heeft genomen. In deze eerste blog ga ik graag in op wat MVO betekent en wat mijn visie op dit thema is. 

Eerst de definitie. Gelukkig bestaat er al enige jaren een internationale norm voor MVO: ISO 26000. Deze norm is ontwikkeld met de gedachte dat die voor ieder type organisatie toepasbaar moet zijn. De daarin genoemde definitie van MVO is dan ook vrij breed geformuleerd, namelijk:

De verantwoordelijkheid van een organisatie voor de gevolgen van haar beslissingen en activiteiten voor de maatschappij en het milieu door middel van transparant en ethisch verantwoord gedrag dat:

 • bijdraagt aan duurzame ontwikkeling met inbegrip van de gezondheid en het welzijn van de maatschappij
 • rekening houdt met de verwachtingen van de belanghebbenden

Rekening houden

Als mensen mij vragen wat het verschil is tussen MVO en de termen en activiteiten die we uit het verleden kennen, dan verwijs ik altijd naar de laatste regel van bovenstaande definitie. Niet alles kan namelijk altijd op stel en sprong worden aangepast; rekening houden met de verwachtingen van je stakeholders is het uitgangspunt. De 'O' van Ondernemen in MVO past hier mooi bij. Het is zaak om ongebaande wegen te bewandelen en kansen te zoeken om meer positieve waarde te creëren.

De kern van de organisatie

De visie van Centric op MVO is te vinden op centric.eu/mvo. We zijn hierbij uitgegaan van de kern van de organisatie. Ik ben ervan overtuigd dat wanneer iedere organisatie haar kernactiviteit duurzaam uitvoert, we ons doel bereikt hebben (zie ook de ‘O’ van ondernemen). Uiteraard moeten organisaties daarnaast nog wel hun keten beoordelen en daarbij keuzes maken om deze keten te verduurzamen. Daarbij blijft elke partij in de keten hoofdzakelijk verantwoordelijk voor haar eigen activiteiten.

Niet voor niets zijn in onderstaand model People, Planet en Profit in de kern opgenomen. Product is onze vierde P. Deze geeft aan dat niet alleen de interne organisatie, maar ook het product verduurzaamd kan worden. In de middelste cirkel enkele stakeholders die ons helpen te verduurzamen. Zij verbinden ons met de sectoren waarvoor wij werken. De buitenste ring zijn de grootste gedefinieerde sectoren die Centric bedient, elk met eigen uitdagingen op het gebied van duurzaamheid. Dit model is goed toepasbaar om tot een evenwichtig MVO-beleid te komen.
MVO-model Centric 

Terug naar de kern

Voor de activiteiten van Centric maken we een verdeling tussen Greening of IT, Greening by IT en IT als enabler. Een voorbeeld uit de praktijk: binnen Centric wordt fundamenteel onderzoek gedaan naar het energieverbruik als gevolg van software (Greening of IT). Deze software draagt direct bij aan het verminderen van verspilling bij klanten, denk aan brandstof, papier en elektriciteit (Greening by IT). De klant kan de software vervolgens gebruiken om zijn eigen maatschappelijke impact te vergroten (IT als enabler). Overigens kan 'IT' in dit geval worden vervangen door de activiteit van uw organisatie.
 
Voor meer informatie over Greening of IT verwijs ik graag naar de blogs van mijn collega Erik Jagroep die momenteel het promotieonderzoek naar sustainable software uitvoert.

Businessoptimalisatie

Greening by IT zit bij Centric in de haarvaten, want alles wat we doen is gericht op het verbeteren van de business van onze klant. Zo kunnen we het energieverbruik flink laten dalen door verplaatsing van applicaties naar ons duurzame datacenter, bouwen we oplossingen voor papierloos transport en bieden we applicaties aan gemeenten die onnodig vervoer naar het gemeentehuis verminderen.

Vervolg

De komende maanden schrijf ik een aantal blogs over meer specifieke thema's binnen MVO. Onderwerpen als mobiliteit, social return, certificaten en IT als enabler komen zeker voorbij!

Tristan Koch is als Sustainability Officer verantwoordelijk voor duurzaamheid binnen Centric, van milieumanagement tot arbeidsparticipatie.

     
Reacties
 • centric
  guus
  06 juli 2016
  ziet er leuk uit en leest makkelijk. ik ben benieuwd wat anderen hiervan vinden
Schrijf een reactie
 • Captcha image
 • Verzenden