Centric connect.engage.succeed

Informatiebeveiliging & continuïteit essentieel voor uw bedrijfsvoering

Wat gebeurt er als de informatie binnen uw organisatie niet langer beschikbaar is? Grote kans dat uw processen dan stil liggen en bedrijfsvoering niet langer mogelijk is. Het is daarom zaak om de informatie passend te beschermen tegen bedreigingen van diverse aard. Centric kan u ondersteunen met een gerichte strategie op en een gedegen aanpak van informatiebeveiliging & continuïteit. Zo voorkomt u verstoringen in kritische bedrijfsprocessen en kunt u tijdig weer aan het werk, mocht zich toch een calamiteit voordoen.

To watch this video you’ll need to accept marketing cookies.


Informatiebeveiliging inrichten

Informatiebeveiliging begint met het in kaart brengen van de impact die ontstaat bij een aantasting van de vertrouwelijkheid, de integriteit en/of de beschikbaarheid van uw informatie. Vervolgens worden de dreigingen in beeld gebracht en de risico’s geanalyseerd. Hoe eenvoudig is het om fysiek of digitaal bij belangrijke informatie te komen, hoe brandgevoelig is uw bedrijfskritische data en wie heeft toegang tot deze gegevens? Op deze en andere vragen kunnen onze security consultants antwoord geven en deze antwoorden samen met uw organisatie vertalen in een concreet informatiebeveiligingsplan. Vervolgens kunnen wij uw informatiebeveiliging daadwerkelijk voor u optimaliseren en passende maatregelen implementeren. Wilt u voorkomen dat uw kritische bedrijfsinformatie verloren gaat of ontvreemd wordt? Laat u dan bijstaan door de gespecialiseerde security consultants van Centric.

Business Continuity Management

Iedere organisatie is afhankelijk van de voortgang van processen. Het ene proces speelt daarin een belangrijkere rol dan het andere. Dat zijn de zogenaamde bedrijfskritische processen. Als die processen uitvallen, ligt de bedrijfsvoering stil. Hoe vervelend is dat nu precies? Welke uitvalsduur is nog acceptabel? En welke herstelmaatregelen zijn daarmee gerechtvaardigd? Stuk voor stuk lastige vragen. Als ze al beantwoord worden, wordt er vaak uitsluitend gefocust op het beschikbaar zijn van de onderliggende IT-omgeving. Onze continuity consultants kijken verder en zorgen er met een gestructureerde, integrale benadering voor dat u gegronde keuzes kunt maken en niet voor verrassingen komt te staan.

Disaster Recovery voor continuïteit van uw bedrijfsvoering

Stelt u zich eens voor dat een incident uw pand en daarmee uw serverruimte ontoegankelijk maakt of dat een brand uw gehele computersysteem vernietigt. Dit kan leiden tot enorme schade; financieel en voor uw imago. Als u kiest voor Disaster Recovery Services van Centric is er echter niets aan de hand. Wij zorgen voor een vervangend informatiesysteem, zodat u zich kunt richten op de calamiteit en de organisatie snel weer ‘up and running’ is. We kunnen de uitwijkomgeving op iedere locatie in Nederland voor u inrichten.

De voordelen van Security & Continuity Services 

  • Inzicht in de waarde van informatie binnen uw organisatie
  • De bedreigingen en risico's in kaart 
  • Passende maatregelen om uw informatie optimaal te beveiligen
  • Waarborging van de continuïteit van uw bedrijfsvoering

Meer weten over informatiebeveiliging?

Wilt u weten hoe Centric ook úw security verder verbetert? Download de whitepaper over informatiebeveiliging.