Centric connect.engage.succeed

Future IT Assessment
Inzicht in uw IT-toekomst in 3 interactieve workshops


IT draagt rechtstreeks bij aan het succes van uw organisatie. Moderne IT die bedrijfsprocessen en samenwerking in de keten faciliteert is essentieel. Uw medewerkers introduceren zelf nieuwe IT-functionaliteit als zij niet optimaal ondersteund worden. De digitalisering van de samenleving zorgt voor een exponentiële datagroei. Kortom: IT-ontwikkelingen volgen zich in steeds hoger
tempo op. Dit eist maximale flexibiliteit van uw IT, zowel op functioneel, technisch als organisatorisch vlak.

Hoe toekomstbestendig is uw IT-omgeving?

Het Future IT Assessment is een praktische methodiek die in drie workshops uw IT-omgeving doorlicht. Deze 360°-aanpak onderzoekt uw huidige en gewenste IT-situatie en bepaalt vervolgens het hiaat tussen beiden. Dit resulteert in een voorgestelde roadmap van projecten die uw toekomstbestendige IT-omgeving realiseert.

Future IT Assessment - toekomstbestendige IT

Het assessment kent een modulaire opzet. Tijdens een intake stellen onze ervaren consultants samen met u de scope vast. Aansluitend bepalen we welke modules we toepassen. Dat kan zijn voor de behandeling van de volledige IT-omgeving, enkel voor het applicatielandschap of uitsluitend voor de IT-infrastructuur. U bepaalt de scope en Centric voorziet u van de benodigde kennis en ervaring om de bevindingen te vertalen naar een heldere Future IT Roadmap.

Drie interactieve workshops

Future IT Assessment - toekomstbestendige IT - OrganisatieWORKSHOP 1: UW ORGANISATIE

Uw businessmodel en bedrijfsdoelstellingen vormen het uitgangspunt. Aan de hand van uw strategie, de processen en het beleid nemen wij uw IT-eisen en -wensen met u door. We bespreken hoe u met IT, nu en in de toekomst, invulling kunt geven aan uw bedrijfsdoelstellingen en hoe u gebruikers de juiste werkplek biedt.

Future IT Assessment - toekomstbestendige IT - informatiebehoefteWORKSHOP 2: INFORMATIEBEHOEFTE

We nemen de stand van zaken, wensen en ontwikkelingen op het gebied van uw informatiebehoefte met u door. De manier waarop medewerkers, uw doelgroep en ketenpartners informatie willen gebruiken staat centraal.

Future IT Assessment - toekomstbestendige IT - IT-dienstenWORKSHOP 3: IT-DIENSTEN

Technologie en leveringsmodellen achter IT-infrastructuur en werkplekconfiguraties bepalen flexibiliteit en schaalbaarheid. We behandelen de ontsluiting van data, investeringen en eisen die vanuit de applicaties gesteld worden aan infrastructuur.

 

Uw voordelen op een rij:

  • In 3 workshops inzicht in de stappen naar een toekomstbestendige IT-omgeving
  • Een praktische en duidelijke roadmap met concrete handvatten
  • Inspelen op de veranderende wensen van uw organisatie
  • Biedt kansen om te innoveren
  • Optioneel jaarlijks proactief koershouden met het Future IT Assessment

 

Toekomstbestendige IT

Aan u de taak een toekomstbestendige IT-omgeving te realiseren, zodat u de ontwikkelingen en innovaties die voor u écht relevant zijn snel door kunt voeren. Een modern applicatie-landschap, hedendaagse werkplek en flexibele infrastructuur zijn essentieel. Uw IT-organisatie bewaakt daarbij de regie. Want als gebruikers maximale vrijheid eisen en bedrijfsdata versnipperd is in de cloud, worden grip op informatiebeveiliging en compliance extra belangrijk. Kent u de risico’s van uw huidige IT-omgeving? Heeft u bijvoorbeeld zicht op de impact van een informatiebeveiligingsincident als u onverhoopt slachtoffer wordt van een ransomware-aanval? Om uw IT toekomstbestendig te maken, moet u beslissingen nemen. U wilt duurzame en rendabele keuzes maken die u op weg helpen naar de toekomst, maar die ook aansluiten op uw huidige situatie en het beschikbare budget. Het Future IT Assessment helpt u hierbij.

Neem contact op met Mike Wilmot, tel. +31 182 64 86 00 voor een vrijblijvende intake.