Centric connect.engage.succeed

Applicatie-rationalisatie: Saas, PaaS of toch IaaS?

Geschreven door Expertteam IT Outsourcing - 17 juli 2018

Expertteam IT Outsourcing
Een doelstelling van veel organisaties is kostenbeheersing met flexibele “P*Q modellen”. Rationalisatie van applicaties, wat vaak een consolidatie van servers geeft, draagt bij aan deze beheersing. Kiezen voor een SaaS-applicatie en de weg naar de cloud is dan een veel gehoord antwoord. Hoe draagt de cloud bij tot deze rationalisatie? Welke stappen zijn er te zetten op de weg naar SaaS?

Al geruime tijd kunnen we onze benodigde IT in een public en private cloud plaatsen. Partijen als Microsoft, Google en Amazon bieden deze mogelijkheid al langer. Ze hebben prima oplossingen om KA-functies en applicaties onder te brengen in de vorm van diensten zoals server load en mail.

Maar wanneer kies ik nu voor een cloud en wanneer niet? En als ik hiervoor kies, welke cloud is dit dan? Een private of een public cloud? En wie is de leverancier? Hoe zorg ik ook voor een juiste aansturing en ondersteuning bij een keuze voor de cloud? Hoe zit het met de kosten? En mag dit wel, gezien het juridische aspect? Er valt nogal wat af te wegen.

Kantoorautomatisering

Voor kantoorautomatisering is de keuze niet zo moeilijk. Dit zijn ondersteunende functies voor het dagelijkse werk. Directe en indirecte communicatie als mail en Skype kan eenvoudig in een clouddienst worden ondergebracht en ook servers met een automatiseringsfunctie als file en print draaien er prima. Vervolgens kan alles aan elkaar worden verbonden met veilige authenticatie. Om dit te kunnen beheren en te gebruiken hebben we de beschikking over een webportal met een actueel overzicht van de gemaakte kosten. Flexibiliteit wordt gerealiseerd door de mogelijkheid van eenvoudig op- en afschalen.

Businessapplicaties

Lastiger wordt het als dezelfde gang wordt ingezet bij businessapplicaties. Eigenlijk willen we dat deze applicaties geschikt zijn voor een Software as a Service (SaaS)-dienst om hetzelfde kunstje te kunnen uithalen als bij kantoorautomatisering. De businessapplicatie moet dan web-enabled zijn en gehost bij of via de leverancier met een prijs per dienst of abonnement. We zien de fabrikant van de software dan als cloud-leverancier.

Daarnaast is het van belang dat de gebruiker niet meerdere keren moet inloggen. Het eigen authenticatiesysteem moet dus zijn gekoppeld aan de cloud-dienst van de applicatiefabrikant. Nog niet alle leveranciers zijn klaar voor het aanbieden van hun applicaties via SaaS. We spreken dan vaak over het traditionele concept van client/server-applicatie. Vandaag de dag noemen we dit veelal ‘legacy applicaties’.

What about legacy?

Legacy applicaties laten zich lastig aanbieden in SaaS-diensten. Het zijn applicaties die client- en server-programmatuur nodig hebben met verbindingen die ongeschikt zijn voor het Internet. Hierdoor worden ze gehost binnen het eigen datacenter en staan de client en server vaak dicht bij elkaar. Om dit te bereiken wordt gebruikgemaakt van ‘remote desktop oplossingen’.

Ook komt het voor dat deze legacy applicaties worden geplaatst binnen de cloud waar een Infrastructure as a Service (IaaS) wordt geboden. Veelal wordt dan een Desktop as a Service (DaaS) als presentatielaag ingezet, zodat de client en server bij elkaar staan en gebruikers met de applicaties kunnen werken. Deze constructies vergroten de complexibiliteit en de beheerlast. Er zijn veel meer schakels en componenten die invloed hebben op de kosten.

Dit schema laat zien wat het effect is op een infrastructuur bij een legacy businessapplicatie en een SaaS-applicatie. Bij een legacy businessapplicatie plaatst en onderhoudt iedere organisatie zijn eigen infrastructuur van servers, en schaft gebruikslicenties aan. Deze infrastructuur is gebouwd binnen het eigen datacenter (on-premises) of een cloud-dienst (IaaS). De prijs per medewerker en verwerken in een dienst wordt lastiger. Voor een SaaS-applicatie is er maar één gedeelde infrastructuur nodig waarin de kosten voor beheer en servers veelal is verwerkt. Een prijs per medewerker voor de dienst is op deze manier goed te berekenen.

SaaS

Businessapplicaties die geschikt zijn om af te nemen via SaaS hebben dus vaak de voorkeur. Om te achterhalen wat de positie van de businessapplicatie wordt, moet er een afweging worden gemaakt. Met rationalisatie bepalen we eerst de noodzaak van de businessapplicatie. Hierna volgt de afweging tot het gebruik van de businessapplicatie binnen een SaaS-dienst.

PaaS

Is de applicatie hier niet geschikt voor, dan kan worden onderzocht of specifieke componenten in de keten van de businessapplicatie in een Platform as a Service (PaaS)-dienst kunnen worden aangeboden. Een goed voorbeeld van een PaaS-dienst is een businessapplicatiedatabase binnen Microsoft Azure.

IaaS

Als laatste blijft over IaaS, waar de serverload in een public/private cloud wordt geplaatst. Bij ongeschiktheid voor een public of private cloud wordt de businessapplicatie in het eigen datacenter geplaatst. We spreken dan van ‘on-premises’. De status van legacy voor de businessapplicatie is bij de keuze voor PaaS al bereikt. Om een juiste keuze te kunnen maken tot SaaS, PaaS en IaaS gelden aspecten als juridische mogelijkheid, kosten en ondersteunende haalbaarheid.

Afwegingsmodel

Binnen Centric gebruiken we een eenvoudig model om de juiste afweging te maken. Het model kent de eerder genoemde afwegingen tot SaaS, PaaS en IaaS aangevuld met voor iedere afweging de volgende acht triggers:

  1. Kosten; Heeft het een gunstig effect op de kosten?
  2. Continuïteit; Kan ik de continuïteit garanderen?
  3. Snelheid; Werkt de businessapplicatie snel genoeg?
  4. Juridisch; Is het juridisch haalbaar?
  5. Ondersteuning; Krijg ik ondersteuning van de fabrikant?
  6. Functie; Is de businessapplicatie functioneel?
  7. Onderhoud; Kan het beheerteam de applicatie onderhouden?
  8. Interoperabiliteit; Werkt de businessapplicatie samen met mijn kantoorautomatisering?

Hulp bij het bepalen van de cloudstrategie?

Het toepassen van de juiste cloudstrategie is ons dagelijks werk. Heeft u behoefte aan hulp bij het bepalen van uw cloudstrategie? Neem samen met Centric de eerst stap via het ‘Future IT Assessment’. Het Future IT Assessment is een praktische methodiek die in drie workshops uw IT-omgeving doorlicht.

Christian Scheel is werkzaam bij Centric als consultant en maakt onderdeel uit van het Expertteam IT Outsourcing

Tags:Cloud

     
Schrijf een reactie
  • Captcha image
  • Verzenden